Baza wiedzy


Sieć VPN to skrót z języka angielskiego od Virtual Private Network, czyli Wirtualna Sieć Prywatna. Jej stosowanie staje się coraz powszechniejsze, ponieważ w bezpieczny sposób umożliwia użytkownikom sieci pracę zdalną. Sieć VPN tworzy swego rodzaju szyfrowany tunel, który pozwala łączyć komputery i urządzenia mobilne pracowników przebywających poza biurem z siecią firmową poprzez Internet. Kiedy warto zainwestować w rozwijanie sieci VPN w firmie?

 

VPN – co to jest?

VPN-y zyskały w ostatnim czasie duże zainteresowanie ze strony firm i ich pracowników, którzy ze względu na konieczność przeniesienia swojej pracy do biura domowego zostali pozbawieni dostępu do sprzętu i usług dostępnych fizycznie w biurze. Wirtualne sieci prywatne VPN, nazywane często także wirtualnymi sieciami korporacyjnymi umożliwiają wielu pracownikom połączenie się z siecią firmową i wykonywanie swoich obowiązków z pełnym dostępem do wszystkich usług lokalnych, nawet jeśli fizycznie przebywają poza siedzibą firmy. Za przykład można wziąć serwery plików czy poczty firmowej, które nie są dostępne przez domowe połączenie internetowe. Logując się na służbowy komputer z domu bez połączenia z VPN, wiele usług nie będzie dostępnych.

 

Wirtualna Sieć Prywatna została stworzona po to, aby zapewnić ochronę danych przesyłanych przez Internet pomiędzy siecią firmową, a zdalnymi pracownikami, poprzez szyfrowanie transmisji. Gdy pracownicy korzystają z komputerów służbowych poza miejscem pracy i dostępną tam bezpieczną siecią wewnętrzną, zagrożenie bezpieczeństwa danych wzrasta.

 

Szyfrowanie komunikacji zapewnia bezpieczeństwo nawet w przypadku przesyłania poufnych danych i korzystania z programów, systemów czy serwerów, na których takie dane się znajdują. Bezpieczny zdalny dostęp do zasobów firmy z pomocą VPN jest możliwy niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy – pracownik może bezpiecznie korzystać z komputera służbowego na dworcu, w pociągu, czy w hotelu, podłączony do własnego domowego Wi-Fi, sieci w pobliskiej restauracji czy hotspota z własnego telefonu. Bez VPN dostęp do danych firmowych nie byłby odpowiednio zabezpieczony, przez co w wielu przypadkach zwyczajnie niemożliwy.

 

Jak działa VPN?

Używanie komputera czy smartfona połączonego z szyfrowaną siecią VPN kieruje ruch internetowy do konkretnego, ustalonego serwera VPN. Sieć VPN nie zna granic lokalizacyjnych – tworzy szyfrowany tunel pomiędzy siecią komputerową w siedzibie firmy, a komputerem z uruchomionym klientem VPN w dowolnym miejscu na świecie. Wybierając nowoczesne protokoły VPN można przebywać na drugim końcu świata, w zupełnie innej strefie czasowej i w dalszym ciągu korzystać ze stałego, stabilnego i bezpiecznego połączenia z siecią komputerową firmy, zupełnie tak jakbyśmy przebywali w jej siedzibie.

 

W jaki sposób VPN gwarantuje bezpieczeństwo?

Za bezpieczeństwo danych przesyłanych przez VPN odpowiada specjalnie szyfrowany tunel VPN. Tunelowanie zapewnia bezpieczeństwo danych podczas wykonywania obowiązków spoza siedziby firmy, szyfrując dane tak, aby były niemożliwe do zdekodowania dla osób postronnych czy złośliwego oprogramowania. Dzięki VPN mobilni pracownicy mają dostęp do plików, drukarek, serwerów i programów, które w normalnym wypadku dostępne byłyby tylko podczas fizycznej obecności w biurze.

 

VPN umożliwia szyfrowanie danych przesyłanych w obie strony – zarówno tych przychodzących z sieci firmowej na komputer służbowy, jak i tych wysyłanych z komputera znajdującego się poza siedzibą firmy. Bezpieczeństwo danych przesyłanych z pomocą VPN może podnieść także wykorzystanie własnych serwerów DNS, umożliwiające bezpieczne tłumaczenie nazw sieciowych na adresy IP.

 

Kiedy warto zainwestować w VPN w firmie?

Wirtualne Sieci Prywatne to obecnie jedno z ważniejszych zabezpieczeń firmowej sieci komputerowej, szczególnie w przypadku firm, których pracownicy mają możliwość działania na komputerach służbowych poza siedzibą firmy. VPN pozwala zadbać o bezpieczną i szybką komunikację pomiędzy firmą a pracownikami działającymi zdalnie, jednocześnie zapewniając całkowite bezpieczeństwo przesyłanych informacji i danych.