Baza wiedzy

Ochrona danych to temat, o którym coraz głośniej mówią specjaliści od zabezpieczeń IT. Najnowsze regulacje i standardy dotyczące ochrony danych osobowych i biznesowych także przywiązują coraz większą uwagę do zabezpieczeń systemowych. Bezpieczeństwo użytkowników i klientów wymaga rozwiązań, które będą skutecznie zapobiegać utracie danych. Utrata poufnych informacji może mieć bardzo poważne konsekwencje, dlatego warto zainteresować się systemami Data Loss Prevention.

 

DLP – co to jest?

DLP to skrót od Data Loss Prevention, co tłumacząc z języka angielskiego na język polski, oznacza zapobieganie utracie danych. DLP to zaawansowane systemy, których celem jest ochrona danych przed przypadkowym wyciekiem, wynikającym z niewiedzy czy nieostrożności, ale także przeciwdziałanie kradzieży lub celowemu niszczeniu danych.

 

Systemowe zabezpieczenie przed wyciekiem informacji chroni organizacje czy przedsiębiorstwa, które przechowują i przetwarzają poufne dane np. osobowe, czy tajemnice biznesowe. Implementacja systemów DLP ogranicza ryzyko ujawnienia danych i powodowanej tym np. odpowiedzialności cywilnej lub nawet karnej. DLP może ułatwić realizację branżowych i prawnych wymogów ochrony danych osobowych i finansowych.

 

Jak działają systemy DLP?

Zapobieganie utracie danych może obejmować wiele technik informatycznych, których zadaniem jest kontrola nad przepływem informacji. Dobrze funkcjonujące systemy DLP:

 

 • działają podobnie do programów antywirusowych,
 • wykrywają dane wrażliwe w ruchu sieciowym podobnie jak systemy wykrywania włamań,
 • klasyfikują dane w systemie pod względem ich istotności,
 • kontrolują przesyłanie danych wrażliwych przez sieć lub zapisywanie ich na zewnętrzne nośniki pamięci,
 • mogą blokować zapis danych na nośniki zewnętrzne,
 • szyfrują i odszyfrowują wrażliwe dokumenty w taki sposób, aby nie wychodziły z instytucji czy przedsiębiorstwa niezabezpieczone kryptograficznie.

 

Dla kogo jest DLP?

Systemy ochrony informacji mogą być wykorzystywane do ochrony wszelkiego rodzaju danych. Sprawdzą się przy zabezpieczaniu poufnych danych osobowych np. klientów, pacjentów, kontrahentów itp., ale także aby chronić dane biznesowe takie jak tajemnice przedsiębiorstwa, wyniki finansowe, raporty, plany czy informacje pozyskane od klientów.

 

Zapobieganie utracie danych osobowych jest szczególnie istotne rozpatrując kwestie prawne. Zapewnienie skutecznej ochrony danych osobowych w miejscach, gdzie przechowuje się i przetwarza wrażliwe dane to obowiązek narzucony przez unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Z systemów DLP polecamy więc korzystać wszystkim firmom, przedsiębiorstwom i instytucjom, w których ma się dostęp do ważnych dokumentów i informacji, które należy odpowiednio zabezpieczyć.

 

Jak może dojść do utraty danych?

Data Loss Prevention chroni dane przed wyciekiem informacji, które mogą zostać utracone, przechwycone i udostępnione na różne sposoby. Najczęściej do przekazania poufnych informacji dochodzi poprzez:

 

 • pocztę elektroniczną,
 • komunikatory internetowe,
 • dyski przenośne,
 • pendrive,
 • płyty CD lub DVD,
 • chmurę np. dyski sieciowe.

 

Zapobieganie utracie danych – co daje ochrona DLP?

Systemy Data Loss Prevention mają za zadanie monitorować przechowywane i transportowane dane, ale jednocześnie zbierać informacje o nieprawidłowościach, które naruszają politykę bezpieczeństwa. Dobre systemy DLP w razie wykrycia nieprawidłowości alarmują użytkowników i administratorów, którzy mogą podjąć działania chroniące dane. Aby umożliwić zapobieganie utracie danych systemy bezpieczeństwa blokują transfery danych oraz zatrzymują dane, zmuszając do przejścia przez proces autoryzacji. Dobre systemy DLP mogą działać także w trybie pasywnym, a więc jedynie odnotowywać informację o naruszeniu polityki bezpieczeństwa, bez blokowania ich transferu.

 

Bezpieczeństwo IT oraz ochrona danych osobowych to we współczesnym świecie obowiązek wielu firm, instytucji i organizacji. DLP wspomaga ochronę danych przed kradzieżą i wyciekami informacji. Aby jak najlepiej zadbać o poufność danych warto regularnie wykonywać audyt bezpieczeństwa informacji, który pozwala na weryfikację zgodności procesów biznesowych w firmie z normami bezpieczeństwa np. ISO. Dzięki temu wiadomo jakie kroki podjąć, aby móc najlepiej zapobiegać utracie danych.