Baza wiedzy

Przetwarzanie danych osobowych w tym  artykule omówmy trzy najczęściej spotykane przypadki dotyczące zagadnienia czasu przetwarzania danych osobowych:

 

  1. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji umowy, dane osobowe są przetwarzane przez okres jej trwania. Z uwagi na obowiązki wynikające z innych przepisów prawa podatkowego lub  bezpieczeństwo prawne, można je przetwarzać do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

Przykład: Podpisujesz umowę z zakładem oczyszczania miasta na wywóz śmieci. Firma przetwarza Twoje dane osobowe takie jak imię, nazwisko i adres. Dane te są potrzebne by realizować umowę i raz w tygodniu odbierać odpady.

 

Zobacz również: Dlaczego nie trzeba prosić o zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy

 

Po pewnym czasie wypowiadasz umowę – w tym momencie znika cel przetwarzania danych osobowych, więc firma powinna zaprzestać ich przetwarzania. Jednak dalej zgodnie z prawem może to robić w ograniczonym zakresie – może np. przechowywać dane zawarte w fakturach [przez 5 lat] lub dane w systemie informatycznym określające daty realizacji świadczonych usług [do czasu przedawnienia roszczeń gwarancyjnych]. Ostatecznie, np. gdy powstały jakieś zaległości finansowe, firma może przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu aż wyegzekwuje zobowiązanie.

 

  1. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda. Dane te będą przetwarzane do czasu jej wycofania, co możesz uczynić w każdym momencie.

 

Przykład: Podczas podpisywania umowy na wywóz odpadów [jak wyżej] oprócz danych adresowych firma poprosiła Cię o zgodę na przetwarzanie Twojego nr telefonu w celu informowania Cię o terminach wywozu śmieci oraz różnego rodzaju promocjach. Po wypowiedzeniu umowy dalej otrzymujesz SMSy z treściami marketingowymi. Dlaczego? Jeżeli zgodziłeś się na otrzymywanie wiadomości tekstowych, wówczas administrator może korzystać z tej zgody do czasu, gdy jej nie wycofasz. Możesz to zrobić w każdym momencie, nie tylko po zakończeniu umowy, ale także w trakcie jej trwania. Wycofanie zgody nie powinno mieć wpływu na realizację przedmiotu umowy.

 

  1. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora. Dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 

Przykład: Handlowiec z zakładu oczyszczania miasta znajduje Twoje dane osobowe w Internecie i zaczyna je przetwarzać. Np. wybiera Twój nr telefonu i dzwoni do Ciebie chcąc zaproponować konkurencyjną ofertę na wywóz nieczystości. Podstawą przetwarzania danych osobowych może być tu uzasadniony interes administratora. Interes ten polega na komunikacji z partnerami biznesowymi oraz tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jeżeli nie chcesz aby ktokolwiek z tej firmy kontaktował się z Tobą i przedstawiał Ci ofertę, możesz podczas takiej rozmowy telefonicznej sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych. W takim wypadku firma powinna wykreślić Twój nr telefonu ze swoich systemów i zaniechać dalszego kontaktu. To samo odnosi się także do innych środków komunikacji np. adresu email.

 

Jeżeli szukasz profesjonalnego wsparcia w ochronie danych osobowych skontaktuj się z nami. Tworzymy systemy ochrony danych osobowych od 2009r.