Baza wiedzy

W dziedzinie bezpieczeństwa teleinformatycznego Polska jest w tyle za najbardziej rozwiniętymi gospodarkami świata, których rozwój oparty jest o informacje. Przyczyną takiego stanu jest brak świadomości, że dostęp do globalnej sieci komputerowej generuje większe ryzyko dla bezpieczeństwa danych. Z drugiej strony, jako kraj peryferyjny pod kątem wykorzystania nowoczesnych, zintegrowanych systemów teleinformatycznych, nie doświadczyliśmy jeszcze utraty danych na wielką skalę. Wyjątkiem są tutaj instytucje masowo przetwarzające hurtowe ilości danych np. banki, firmy ubezpieczeniowe, duże sklepy internetowe, operatorzy usług telekomunikacyjnych itp. Bezpieczeństwo informacji jest dla tych podmiotów kluczowe z punktu widzenia utrzymania pozycji rynkowej, dlatego wydatki na teleinformatykę stanowią stałą, znaczącą pozycję w budżecie firmy.

 

Dostosowanie systemów informatycznych tak, aby chroniły dane tam przechowywane na światowym poziomie, w małych i średnich firmach, będzie raczej długotrwałe i kosztowne.

 

Rozpoczęcie transformacji wymaga przede wszystkim wzrostu świadomości wśród kierownictwa lub właścicieli przedsiębiorstw. Z doświadczenia Security Partrners wynika, że świadomość zagrożeń IT wzrasta dopiero, gdy firma padnie ofiarą ataku cybernetycznego. Najczęściej jest to kradzież /utrata danych lub pieniędzy albo, gdy tego typu proceder dotyka konkurencję lub zaprzyjaźnione przedsiębiorstwo.

 

Oto przykład realnych zagrożeń, których można by uniknąć, gdyby pracownicy wiedzieli o technikach stosowanych przez przestępców komputerowych:

 

1.Podmiana nr konta – cel: kradzież pieniędzy

2. Fałszywe wezwanie na przesłuchanie – cel: instalacja złośliwego oprogramowanie na komputerze

 

3. Szantaż – cel: wyłudzenie pieniędzy

 

 

Podobnie jak w medycynie, także w informatyce, taniej jest zapobiegać niż leczyć. Ponieważ wg statystyk za ok. 50% incydentów bezpieczeństwa IT odpowiadają sami pracownicy, to najskuteczniejszym i jednocześnie najtańszym sposobem podnoszenia poziomu bezpieczeństwa danych w organizacji, jest edukacja.

 

Czy jesteś pewien, że posiadasz wystarczającą widzę z dziedziny bezpieczeństwa teleinformatycznego, aby unikać takich i innych zagrożeń dla finansów Twojej firmy?

 

Jeśli chciałbyś zamówić szkolenie z podstaw bezpieczeństwa komputera skontaktuj się z nami. Szkolenie nie jest nudne i długie. Po dwóch godzinach Twoi współ/pracownicy będą wiedzieć jak i dlaczego stosować podstawowe techniki zabezpieczenia komputera. Techniki te znacząco poprawią bezpieczeństwo danych Twojej firmy. Szkolenia są personalizowane i możliwe do przeprowadzenia zdalnie, przy pomocy systemu telekonferencyjnego. Jeśli masz pytania lub chcesz zamówić szkolenie skontaktuj się z nami.

 

O tym, że Twoje dane nie są nigdy bezpieczne dowiesz czytając artykuł “Chyba wykradziono Twoje hasło”

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak tworzyć skomplikowane hasła to przeczytaj artykuł “Długość ma znaczenie, czyli o dobrych hasłach”

Jak zabezpieczać dane swojej firmy dowiesz się zagłębiając się w lekturę “Jak zabezpieczać dane”

A tutaj sprawdzisz, czy Twoje hasło nie wyciekło LINK