Baza wiedzy


Informacje i dane są jednymi z najważniejszych aktywów każdej firmy i ich utrata może wiązać się z ogromnymi kłopotami. W związku z tym, że obecnie większość procesów przetwarzania informacji skupia się w obszarze cyfrowym, każda firma powinna zadbać szczególnie o bezpieczeństwo swoich sieci komputerowych, serwerów i systemów informatycznych.

 

Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań zapewniających wysokie bezpieczeństwo IT Twojej firmy. Jak jednak wybrać odpowiedni i przeanalizować niezbędny poziom zabezpieczeń? Audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych to pierwszy krok w stronę bezpiecznej sieci komputerowej w firmie.

 

Na czym polega audyt bezpieczeństwa IT?

Audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych, najlepiej oparty o wymogi normy ISO/IEC np. 27001 oraz RODO ma za zadanie zbadać, zweryfikować i potwierdzić, że stosowane przez badaną firmę rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa IT są w stanie zagwarantować wysoki poziom ochrony danych i informacji. Audyt przeprowadzany przez Security Partners bazuje na naszym wieloletnim doświadczeniu w zakresie outsourcingu IT – wiedza zdobyta podczas pracy w branży daje nam unikalny wgląd w to jak rozwijają i zmieniają się standardy IT, a co za tym idzie, w jaki sposób skutecznie zabezpieczać dane na wypadek wydarzenia się niepożądanego incydentu.

 

Podczas audytu IT możemy odnaleźć luki w wykorzystywanych przez firmę systemach i wskazać działania, które poprawią ogólny poziom bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych Twojej firmy. Dzięki zebraniu informacji o tym w jaki sposób firma radzi sobie z zapewnieniem bezpieczeństwa IT i jak dopasowała stosowane rozwiązania do ilości informacji, jakie na co dzień przetwarza możemy dość skutecznie wnioskować, w którą stronę warto pójść w zakresie dalszego rozwoju zabezpieczeń IT w firmie.

 

Przebieg audytu bezpieczeństwa systemów informatycznych

Każdy przeprowadzony u klienta audyt opieramy o pewien schemat działania pozwalający nam zbadać najdokładniej wprowadzone przez firmę rozwiązania i zweryfikować ich zgodność z obowiązującymi standardami. Na początku zawsze spotykamy się z Klientem, wprowadzając go w kwestię przebiegu audytu i kolejnością prac, jakie będziemy musieli wykonać. Po wstępie przechodzimy bezpośrednio do audytu bezpieczeństwa systemów informatycznych, w którego skład mogą wchodzić etapy takie jak:

 

  • Audyt obiegu informacji, polegający na sprawdzeniu przepływu informacji w firmie oraz jego bezpieczeństwa. Weryfikujemy kto ma dostęp do danych, gdzie dane są współdzielone i jakimi kanałami mogą przepływać. Zdarza się, że pomimo braku dostępu do pewnych obszarów przechowywania danych, nieuprawnione osoby zyskują do nich dostęp z zupełnie innego, gorzej zabezpieczonego poziomu.
  • Audyt bezpieczeństwa fizycznego, polegający na identyfikacji obszarów przetwarzania danych i weryfikowaniu ich zabezpieczeń. Wszystkie zabezpieczenia muszą być dopasowane do wartości informacji przetwarzanych przez firmę i ryzyka naruszenia ich bezpieczeństwa.
  • Audyt teleinformatyczny pozwalający sprawdzić system IT firmy pod kątem zgodności z dobrymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa IT np. wynikającymi z wytycznych ISO 27001, ISO 22301, RODO i ustawą o ochronie danych osobowych. Na tym etapie upewniamy się, że ogólna infrastruktura sprzętowa, techniczna i programowa została dopasowana do potrzeb i wymagań bezpieczeństwa w firmie.

Po zakończeniu powyższych kroków przygotowujemy raport zawierający analizę zebranych informacji oraz wskazówki odnośnie obszarów bezpieczeństwa, które mogą zostać ulepszone i w których zaobserwowaliśmy uchybienia. Audyt omawiamy z naszymi Klientami w taki sposób, by wszelkie sugerowane przez nas zmiany, udoskonalenia i nowe rozwiązania były w pełni zrozumiałe i dążyły do ogólnej poprawy bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych w Twojej firmie. Przedstawiamy ocenę stosowanych rozwiązań i bazując na branżowych standardach możemy wspomóc rozwój i wdrożenie skutecznego systemu bezpieczeństwa informacji dla Twojej firmy.

 

Jeśli chcesz zadbać o kompleksowe bezpieczeństwo IT w swojej firmie, audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych powinien być pierwszym krokiem wskazującym, w którą stronę warto działać i jakie udoskonalenia warto wprowadzać. To właśnie z audytu dowiesz się, czy dobry program antywirusowy wystarczy, by zapewnić bezpieczeństwo służbowych komputerów i czy warto zadbać o tworzenie kopii zapasowych dla wszystkich informacji i danych przetwarzanych przez firmę. Dzięki audytowi unikniesz pracy nad obszarami, które działają sprawnie i zajmiesz się tymi, które mogą być przyczyną awarii, blokad i utraty ważnych danych firmowych.