Baza wiedzy

Profil firmy

Lider branży szkoleniowo-doradczej, zatrudnia ok. 20 pracowników z których połowa pracuje stacjonarnie w siedzibie a połowa to konsultanci (4/5 czasu spędzają u klientów). Szybki rozwój biznesu spowodował, że wykorzystywane rozwiązania IT stały się nieefektywne, powodowały przestoje i nie dawały gwarancji niezawodności. Firma poszukiwała dostawcy usług outsourcingu IT, aby zapewnić sobie wsparcia technologicznego  przy najniższych możliwych kosztach.

Informatyk czy Outsourcing IT?

Priorytetem więc było zbudowanie bezpiecznego środowiska IT umożliwiającego ciągły – 24/7/365 dostęp do serwerów (także zdalnie), szybkie odtwarzanie danych w przypadku ich utraty oraz zapewnienie ciągłości biznesowej na wypadek awarii. Porównanie kosztów związanych z zatrudnieniem informatyka do ceny i korzyści wynikających z outsourcingu IT sprawiło, że Zarząd zdecydował się na drugą z opcji.

1. Outsourcing IT – Infrastruktura IT

Marketowy komputer stacjonarny typu PC wykorzystywany jako serwer bazodanowy i plikowy. Umiejscowiony pod biurkiem w ogólnodostępnym  pomieszczeniu, regularnie ulegał awariom a dane na nim przechowywane często znikały bezpowrotnie.

Rozwiązanie problemu – Infrastruktura IT

Zaproponowaliśmy zakup dedykowanego serwera i przeniesienie go do szafy serwerowej umieszczonej w pomieszczeniu do którego dostęp miały jedynie osoby upoważnione. Od tego czasu nie wystąpiła żadna awaria mechaniczna serwera. Moc zakupionego serwera trzykrotnie przewyższała ówczesne potrzeby firmy. Jako doświadczony integrator IT wiedzieliśmy, że rozwijające się przedsiębiorstwo skonsumuje nadwyżkę zasobów w najbliższym okresie. Co w średniej perspektywie znacznie ograniczy koszty (brak konieczności wymiany serwera na bardziej wydajny). W porozumieniu z klientem zdecydowaliśmy się na wykorzystanie wirtualizacji.

Outsourcing IT = Bezpieczne IT, przy znacznej redukcji kosztów

W biznesie kluczowe jest zachowanie ciągłości pracy oraz posiadanie sprawnego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Dlatego wyposażyliśmy serwer w funkcję zdalnego restartu, wyłączenia i włączenia (np. po awarii prądu) bez potrzeby fizycznej obecności w serwerowni. Skraca to czas interwencji do kilku minut. A wizyty w serwerowni potrzebne są jedynie wówczas gdy wymienia lub konserwuje się infrastrukturę IT. Pomimo braku stałej obecności u klienta, outsourcing IT daje podobne korzyści biznesowe jak zatrudnienie informatyka, przy znacznej redukcji kosztów. Klient płaci jedynie za rzeczywisty czas pracy inżyniera IT z firmy outsourcingowej.

2. Outsourcing IT – Ograniczenie wydajności pracy

Niewydajna sieć komputerowa i brak dostępów do zasobów z poza firmy. Ograniczenie wydajności pracy konsultantów ze względu na brak zdalnego dostępu do plików firmy.

Rozwiązanie problemu – Ograniczenie wydajności pracy

Klientowi, który przetwarza cenne dane biznesowe, zależało na bezpieczeństwie informacji wewnętrznej sieci komputerowej dlatego zaproponowaliśmy wdrożenie routera typu UTM. Urządzenie posiada dodatkowo szereg innowacyjnych funkcji podnoszących wydajność pracy. Każdy upoważniony pracownik otrzymał dostęp ze swojego laptopa do danych przechowywanych na firmowym serwerze plikowym bez względu na lokalizację w jakiej się znajduje. Dawało to natychmiastowy dostęp do potrzebnych materiałów o każdej porze, przez cały rok. Dostęp jest całkowicie bezpieczny, nawet z sieci publicznych takich jak hotelowe wifi. Firma zdecydowała się na blokowanie stron internetowych, które powodują ograniczenie wydajności pracy np. portali społecznościowych, plotkarskich czy YouTube. Ponieważ rozwiązanie działa selektywnie to pracownicy odpowiedzialni za edycję treści na firmowym Facebooku czy YouTube pracują bez ograniczeń. Ograniczona szybkość Internetu stwarzała ograniczenia np. podczas wideokonferencji.

Aby wyeliminować ten problem wdrożyliśmy mechanizmy priorytetyzacji ruchu. Np. jeśli w danej chwili jeden użytkownik prowadzi wideokonferencje a drugi odbiera wiadomość e-mail z dużym załącznikiem to system automatycznie dostosowuje szybkość transferu danych tak aby transmisja wideo odbywała się płynnie, kosztem czasu pobierania wiadomości e-mail. Innymi korzyściami z wdrożenie urządzenia było wydzielenie oddzielnej podsieci komputerowej dla biura i serwerów. Dzięki czemu możliwa jest zaawansowana kontrola ruchu sieciowego oraz budowanie statystyk (przydatne do oceny potrzeb rozwojowych firmy). Chociaż dla biznesu rozwiązanie jest całkowicie transparentne to z punktu widzenia bezpieczeństwa sieci komputerowych krytyczne i bardzo podniosło poziom bezpieczeństwa informacji firmy na czym także zależało Zarządowi. Security Partners świadczy usługi outsourcingu IT dla firm różnych z branży gospodarki – daje nam to ogromne doświadczenie biznesowe, które możemy wykorzystywać w pracy z klientami dając im najlepsze i sprawdzone rozwiązania.

3. Outsourcing IT – Standaryzacja przy wyborze sprzętu

Sprzęt komputerowy kupowany był w marketach elektronicznych, dlatego w większości nie spełniał standardów biznesowych firmy.

Rozwiązanie problemu – Brak standaryzacji przy wyborze sprzętu

Wprowadziliśmy standaryzacje sprzętu komputerowego. Od tego momentu każde nowo kupowane urządzenie musiało spełniać podstawowe wymagania: ten sam producent, gwarancja NBD on-site (naprawa następnego dnia w miejscu wskazanym przez klienta), system operacyjny w wersji Professional (umożliwiający centralne zarządzanie komputerami) oraz budowa pozwalająca na rozbudowę podstawowych komponentów (dysk i pamięć operacyjna) bez pomocy serwisu komputerowego. W przypadku drukarek dodatkowo ocenianym parametrem był koszt wydruku jednej strony A4 przy użyciu oryginalnych materiałów eksploatacyjnych oraz zamienników.

Dzięki standaryzacji, wiemy, że oprogramowanie działające wydajnie na jednym komputerze będzie działało na każdym innym w podobny sposób co podnosi wydajność i komfort pracy. Napraw uszkodzonych laptopów wykonywana jest następnego dnia od zgłoszenia awarii przez co zapewniona jest ciągłość pracy personelu. Dodatkowo po ok. dwóch latach od ustanowienia standaryzacji firma była dojrzała technologicznie do wdrożenia centralnego zarządzania komputerami. Jesteśmy integratorem IT działającym na rynku outsourcingu IT oraz bezpieczeństwa informacji od 2007r. Od samego początku stawiamy na utrwalanie zdobywanych doświadczeń w zakresie obsługiwanych systemów informatycznych. Oznacza to, że proponowane przez nas rozwiązania powstają na bazie 10-letniej praktyki i Twoja firma nie będzie obiektem eksperymentów technologicznych.

4. Outsourcing IT – Mechanizm zarządzania komputerami

Wysokie koszty dostosowania komputera do potrzeb pracownika.

Rozwiązanie problemu – Brak mechanizmów zarządzania komputerami

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system centralnego zarządzania komputerami Microsoft Active Directory. Pozwoliło to m. in. na odgórne wymuszanie polityki bezpieczeństwa (np. zakaz instalowania programów przez niektórych pracowników), automatyczne instalowanie aplikacji i zasobów sieciowych np. drukarek, dysków sieciowych itp. Całkowicie zniknął problem instalacji nielegalnego oprogramowania. Po ok. 6 miesiącach od wdrożenia liczba wirusów wykrywanych na komputerach spadła z 7 do 1 miesięcznie (w skali firmy).

O 75% skrócił się czas przygotowania komputera dla nowego pracownika. Outsourcing IT to możliwość racjonalnego zaplanowania wydatków z tytułu obsługi informatycznej. Pomimo wdrożenia bardzo wielu usprawnień w infrastrukturze klienta, przynoszących wymierne korzyści w postaci poprawy wydajności pracy zespołu, cena usługi nie zmieniła się. Dodatkowo nie pokrywasz kosztów urlopów wypoczynkowych czy zwolnień lekarskich tak jak w przypadku zatrudniania personelu na umowę o pracę.

5. Outsourcing IT – Wdrożenie backupu serwera

Błąd ludzki mógł spowodować utratę danych i narazić firmę na straty.

Rozwiązanie problemu – Brak wdrożonego systemu backupu serwera

Klient zdecydował się na wprowadzenie profesjonalnego systemu do wykonywani kopii zapasowej serwerów oraz kluczowych laptopów. Oparcie infrastruktury serwerowej o maszyny wirtualne daje możliwość odtwarzania serwerów w całości (disaster-recovery) lub granularnie (pojedyncze pliki). Oprócz przywracania plików skasowanych przez użytkowników (o opisywanym przypadku do roku wstecz) możemy odtwarzać całe serwery na potrzeby testowania nowych rozwiązań. A czas na wykonanie opisywanych czynności liczony jest w minutach.

Dzięki bezpiecznemu dostępowi zdalnemu do infrastruktury informatycznej klienta, jesteśmy w stanie reagować na pojawiające się problemy nawet podczas rozmowy telefonicznej z osobą je zgłaszającą. Prawidłowo świadczony outsourcing IT daje podobny czas na reakcji jak w przypadku stacjonarnej obecności informatyka, jednakże przy znacząco niższych kosztach świadczenia usługi.

6. Outsourcing IT – Wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń kryptograficznych na laptopach

Poważne ryzyko utraty know-how oraz konsekwencje wynikające z ujawnienia poufnych danych klientów w sytuacji zgubienia lub kradzieży komputera.

Rozwiązanie problemu – Brak odpowiednich zabezpieczeń kryptograficznych na laptopach

Wprowadzenie systemu szyfrowania dysków twardych laptopów zabezpiecza firmę przed konsekwencjami wycieku danych w przypadku kradzieży lub zgubienia komputera. Zastosowany system szyfrowania uznaje się aktualnie za nie do złamania. Dlatego utrata laptopa oznacza jedynie stratę finansową ale w żadnym wypadku nie naraża go na utratę know-how lub danych klientów.

Świadcząc usługi outsourcingu IT oraz bezpieczeństwa IT u wielu klientów szkolimy się z obsługi różnych systemów informatycznych. Koszt zdobywania i aktualizowani wiedzy dotyczący najnowszych technologii nie obciąża bezpośrednio Twojego budżetu. Co oznacza, że przekazujemy Ci naszą wiedzę taniej i efektywniej.