Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest Security Partners Michał Bednarek z siedzibą we Wrocławiu (zwana dalej Security Partners).

 

SECURITY PARTNERS szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne.

 

Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać.

 

1. Cele przetwarzania danych osobowych:

  1. Wykonanie umowy o świadczenie usług (w tym m.in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy;
  2. Kontakt telefoniczny w celach związanych z obsługą umowy za pośrednictwem infolinii – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do jej świadczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. Kontakt telefoniczny w sprawach innych niż obsługa umowy lub świadczenie usług. Podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na konieczności załatwienia zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną działalnością.
  4. Obsługa zapytań składanych przez elektroniczne formularze kontaktowe m. in. nawiązanie kontaktu i udzielenie odpowiedzi na zapytanie – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi
  5. Marketing bezpośredni z użyciem środków komunikacji elektronicznej – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
  6. Nawiązywanie i utrzymywanie relacji biznesowych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na komunikacji z partnerami biznesowymi oraz tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.

2. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, jednak z uwagi na obowiązki wynikające z innych przepisów prawa w tym regulacji księgowych i podatkowych, z uwagi na bezpieczeństwo prawne, będziemy je mogli przetwarzać do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

3. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 

4. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, będziemy je przetwarzać do czasu jej wycofania, co możesz uczynić w każdym momencie.

 

5. Przysługuje Ci prawo do kontroli przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawianie, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

6. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.

 

7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.

 

8. W celu zapewnienia niezawodności i najwyższej jakości usługi korzystamy z zewnętrznych rozwiązań informatycznych, oferowanych przez najlepszych w Polsce dostawców, którzy zapewniają przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Podmioty z którymi współpracujemy mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, jedynie w zakresie potrzebnym do realizacji oferowanych przez nie usług np. hosting serwerów pocztowych, wysyłka newslettera, obsługa korespondencji, dostawa zamówień itp.

 

9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy do państw trzecich.

 

10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

11. Nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem /telefonem, a serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia całkowitego korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.

 

12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala nam na bezpośrednią identyfikację użytkownika.

 

13. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.

 

14. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści:

  1. charakterze bezprawnym,
  2. które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych, których używa SECURITY PARTNERS lub inne podmioty biorące bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług,
  3. które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

15. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.

 

16. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości na adres email: biuro@securitypartners.pl. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

 

17. W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa proszę nas o tym poinformować. Możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

18. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności.

 

Kontakt do nas:

SECURITY PARTNERS

ul. Wyścigowa 56H

53-011 Wrocław

E-mail: biuro@securitipartners.pl

 

Dokument jest własnością firmy SECURITY PARTNERS zabrania się jego kopiowania i wykorzystywania.