Bezpieczeństwo IT

Czy prawidłowo chronisz ważne dane?
Nasze kompleksowe podejście do kwestii bezpieczeństwa informacji zapewni ci spokój ducha i utrzymanie konkurencyjności rynkowej.

 

Bezpieczeństwo informacji - Biznes pod kontrolą

Definicja pojęcia „Bezpieczeństwo informacji”

W dobie powszechnej cyfryzacji danych większość procesów pozyskiwania, wymiany i kasowania informacji odbywa się w na komputerach lub serwerach, dlatego bezpieczeństwo informacji kojarzy się błędnie z ochroną danych cyfrowych. Także pojęcie „bezpieczeństwo informatyczne” wykracza znacznie poza obszar infrastruktury IT lub sieci komputerowych. Trywialnym, ale dobrze obrazującym to przykładem jest wydruk komputerowy – nawet najlepsze zabezpieczenia informatyczne zastosowane na komputerze nie uchronią Cię przed wyciekiem informacji np. listy płac lub projektu technicznego, jeśli zapomnisz o odebraniu wydrukowanej strony z drukarki sieciowej, albo ktoś zrobi to przed Tobą (najczęściej przez przypadek). Dlatego właśnie zamiast pojęcia „bezpieczeństwo informatyczne” powinno się używać szerszego znaczeniowo terminu „bezpieczeństwo informacji” odzwierciedlającego całokształt procesów wymiany informacji.

 

Jak powinieneś dbać o bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwie?

12 lat doświadczeń w obszarze outsourcingu informatycznego, ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji nauczyło nas, że na ochronę informacji należy patrzeć pod kątem procesów biznesowych, jakie dzieją się w przedsiębiorstwie. Infrastruktura i systemy informatyczne pełnią z pewnością kluczową rolę w większości tych procesów, ale nie jedyną.

 

Mapa procesów biznesowych – określa, jak, kiedy, gdzie i przez kogo dane są procesowane, dzięki czemu określamy słabe i mocne strony systemu ochrony informacji. Badanie obejmuje proces od momentu pozyskania informacji do czasu jej zniszczenia lub przekazania. Dopiero na tej podstawie wskazujemy możliwe do zastosowania zabezpieczenia, jeśli w którymś momencie procesu te okazują się niewystarczające. Mapowanie procesów biznesowych pod kątem bezpieczeństwa informacji to dobra okazja do ich rewizji i uproszczenia, jeśli okazują się ponad miarę złożone. Z punktu widzenia bezpieczeństwa danych, ograniczenie działań w ramach pojedynczego procesu biznesowego zmniejsza ryzyko ujawnienia lub utraty informacji, a z punktu widzenia kierownictwa przedsiębiorstwa to okazja by efektywniej zagospodarować uwolnione zasoby np. czas pracowników.

 

Klasyfikacja danych to drugi po mapowaniu procesów biznesowych czynnik, bez którego budowa systemu ochrony informacji jest niemożliwa. Jeżeli nie wiesz, jakiego rodzaju informacje przetwarzasz, kto ma do nich dostęp oraz nie potrafisz oszacować ich wagi to dobranie odpowiednich metod zabezpieczeń okaże się nieskuteczne lub co najmniej nieefektywne kosztowo.

 

Obszar infrastruktury IT jest najczęściej kluczowy dla bezpieczeństwa informacji, ale również z powodu płynności działania procesów biznesowych. Jednak zagwarantowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych i satysfakcjonującego stopnia zadowolenia z działania programów i systemów informatycznych jest często zadaniem sprzecznym w swoich założeniach. Im większa jest waga informacji tym bardziej zaawansowane powinny być metody ich zabezpieczenia. Na szczęście w większości przedsiębiorstw wymienia się przede wszystkim dane o średnim i niskim priorytecie, więc ich właściwa ochrona nie powinna nadmiernie komplikować pracy personelu. Ważnym czynnikiem w doborze zabezpieczeń jest wiedza doświadczenie, które jako firma od lat działająca w branży IT w obszarze outsourcingu i integracji systemów informatycznych możemy Ci dostarczyć.

Z uwagi na rozległość i stopień skomplikowania współczesnej infrastruktury informatycznej proponujemy podzielenie tego obszaru na 3 części:

  • Obszar lokalnej sieci komputerowej,
  • Obszar Internetu
  • Obszar urządzeń przekazanych użytkownikom i zdalnego dostępu do danych.

 

Chociaż wszystkie z nich zazębiają się i przenikają, taki logiczny podział ze względu na lokalizację i funkcjonalność ułatwia zarządzanie. W zależności od stopnia skomplikowania i struktury sieci komputerowej, zdarza się, że całym obszarem można zarządzać przy pomocy jednego narzędzia np. zintegrowanego, centralnie zarządzanego systemu antywirusowego działającego na komputerach, telefonach, czy tabletach. Właściwy dobór narzędzi informatycznych jest kluczowy nie tylko z uwagi na bezpieczeństwo informacji, ale i koszt dla przedsiębiorstwa czy szybkość działania, przekładająca się na większą wydajność pracy.

 

Infrastruktura informatyczna w podziale na trzy główne obszary

 

Rysunek 1. Infrastruktura informatyczna w podziale na trzy główne obszary

 

Nieodzownym elementem skutecznego wdrożenia i nadzorowania systemu ochrony informacji jest znajomość Biznesu od strony praktycznej, dlatego nie warto powierzać tej roli osobie, która nie posiada wystarczającego doświadczenia biznesowego oraz przynajmniej średnio zaawansowanej wiedzy z dziedziny informatyki. Niestety brak doświadczenia jest w takich przypadkach zastępowany wiedzą książkową i informacjami pozyskanymi z Internetu, co nie przynosi pozytywnych skutków w postaci podniesienia poziomu bezpieczeństwa informacji przy jednoczesnym nie skomplikowaniu pracy użytkowników końcowych. Wiemy to, ponieważ jako firma outsourcingowa wspieramy pracę kilkuset użytkowników, administrujemy ok. 40 serwerami oraz koordynujemy działania wielu dostawców usług pokrewnych (deweloperzy aplikacji ERP, administratorzy stron www itp.) Daje nam to bardzo szeroką i aktualną wiedzę praktyczną z zakresu technologii IT oraz znajomość metod pracy i typowych zachowań użytkowników końcowych. Dzięki temu informacje, jakie przekazujemy klientowi w postaci raportu z audytu bezpieczeństwa informacji nie są zbiorem regułek i nakazów wziętych żywcem z norm bezpieczeństwa – trudnych do spełnienia przez pracowników i często niemożliwych do wyegzekwowania przez pracodawcę lub managera.

 

Nasze usługi

Strategia IT to najbardziej optymalny sposób wspomagania realizacji potrzeb biznesowych firmy w oparciu o nowoczesne systemy IT i bezpieczeństwo informacji. Strategia IT to usługa skierowana przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw, które potrzebują zintegrowanego, łatwego w użytkowaniu i niezawodnego systemu zarządzania IT, bez koniczności zatrudniania etatowych pracowników. Jeżeli jednak chcą Państwo skoncentrować się na pojedynczych aspektach teleinformatyki i bezpieczeństwa informacji to przygotowaliśmy zestawienie, które pomoże w lepszym poznaniu naszej oferty:

 

Audyt IT

Audyt bezpieczeństwa informacji wykonywany jest w oparciu o 3 główne obszary badawcze i ponad 300 punktów kontrolnych z zakresu bezpieczeństwa danych w tym ochrony danych osobowych. Audyt wykonuje specjalista z 15-letnim doświadczeniem w administrowaniu systemami IT, podjadający kompetencje audytora wewnętrznego ISO 27001 oraz Inspektor Ochrony Danych

Administrowanie systemami i serwerami

Utrzymanie wewnętrznych i zewnętrznych systemów poprzez monitorowanie. Wdrożenie zmian i aktualizacje. Projektowanie i utrzymywanie rozwiązań wysokiej dostępności, które są istotne z punktu widzenia zapewnienia ciągłej pracy aplikacji działających na utrzymywanych serwerach. Prowadzimy utrzymanie i monitoring systemów w trybie 24/7/365

Konsulting IT

Security Partners oferuje w tym zakresie możliwość skorzystania z fachowej porady, wyboru odpowiedniego oprogramowania, dostosowania i rozwoju aplikacji do zmieniających się potrzeb firmy, poprawy poziomu bezpieczeństwa przepływu informacji, poprawy szeroko pojętego bezpieczeństwa, IT czy też stworzenia kompleksowej strategii rozwoju IT danej firmy.

Dobór specjalistycznego sprzętu

Dzięki współpracy z partnerami tj. IBM; Microsoft; F-Secure; ESET; CISCO; Barracud itp. ma dostęp do specjalistycznego sprzętu w konkurencyjnych cenach.

Wdrożenie i integracja

Podstawowym zadaniem systemów informatycznych przedsiębiorstwa jest optymalizacja procesów wewnątrz firmy, usprawnienie jej działania oraz ułatwienie zarządzania firmą. Dlatego Security Partners wykona dla Ciebie wdrożenie, integrację, oraz optymalizację systemów tj.: Microsoft Windows, Exchange, Lync, Skype for Business, SharePoint i MS SQL, systemy do współpracy i komunikacji, bazy danych itp. Dobieramy technologię do potrzeb naszych Klientów w oparciu o analizę istniejącej infrastruktury oraz wymagań biznesowych przy jednoczesnym doborze najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych polecanych przez producentów systemów.

Rozwój wsparcie i utrzymanie aplikacji

Utrzymywanie nieprzerwanej dostępności do aplikacji wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo/firmę. Aby systemy ERP, CRM wykorzystywane w firmie działały bez awarii nalży stworzyć odpowiednią architekturę systemu, to znaczy działania, które będą miały na celu zapobiec/wyeliminować potencjalne awarie. Prawidłowo wdrożona infrastruktura pozwala na instalację zaawansowanych systemów monitorujących środowisko, zarządzanie siecią, a także automatyzację wykonywania kopii zapasowych.

Przywracanie otoczenia IT po awarii

Diagnoza obszarów krytycznych i analiza awarii na działalność jednostki oraz całości. Oszacowanie i ocena ryzyka w oparciu o analizę głównych procesów. Opracowanie standardów, które zapewnią ciągłość procesów biznesowych oraz wdrożenie, przeprowadzeniu testów i stała aktualizacja.

Zarządzanie infrastrukturą informatyczną

Usługa ta pozwala kompleksowo zarządzać środowiskiem komputerowym. Security Partners bierze odpowiedzialność za administrowanie komputerami stacjonarnymi, laptopami, drukarkami, serwerami plików itp. na wszystkich etapach. Nasz udział zaczyna się już od procesu projektu i zakupu infrastruktury informatycznej, poprzez instalację nowego sprzętu, dystrybucją oprogramowania, przeprowadzanie procesu wszelkich zmian i uaktualnień, serwisowanie, aż po utylizację zużytego sprzętu.

 

Jeżeli rozważasz powierzenie zadań nadzoru nad infrastrukturą IT zewnętrznej firmie informatycznej to na pewno zainteresuje Cię nasza usługa „Strategia IT” To autorski projekt Security Partners, bazujący na 12-letnim doświadczeniu w pracy z firmami różnej wielkości i z różnych branż gospodarki. Strategia IT to najbardziej optymalny sposób wspomagania realizacji potrzeb biznesowych firmy w oparciu o nowoczesne systemy IT i bezpieczeństwo informacji. Strategia IT to usługa skierowana przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw, które potrzebują zintegrowanego, łatwego w użytkowaniu i niezawodnego systemu IT, bez koniczności zatrudniania etatowych pracowników.

 

strategia it grafika