Outsourcing IOD – Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Outsourcing IOD

Profesjonalna pomoc w ramach usługi Outsourcingu IOD

Są firmy, od których wymaga się powołania Inspektora danych osobowych w celu zapewnienia i kontroli bezpieczeństwa wrażliwych informacji. Potrzebujesz pomocy w tym zakresie? Oferujemy usługę outsourcingu inspektora danych osobowych we Wrocławiu (IOD), wspierając firmy z każdej branży. Udzielamy merytorycznego wsparcia w zakresie ochrony danych osobowych i gwarantujemy pomoc ze strony doświadczonych ekspertów, którzy pracują z nami nad bezpieczeństwem informacji od 2010 roku. Sprawdź, jak outsourcing inspektora danych osobowych Wrocław może wspomóc i usprawnić działania Twojej firmy.

Czy posiadasz
inspektora ochrony danych osobowych (IOD)?


Najczęstsza przyczyna, dla której nasi klienci poszukiwali usługi outsourcingu IOD -  Inspektora Danych Osobowych był brak specjalistycznej wiedzy oraz niewystarczająca ilość zasobów kadrowych. Outsourcing IOD (Wrocław) jest opłacalną alternatywą dla etatowego pracownika.


Wypełnienie szeregu obowiązków może być niezwykle kłopotliwe, zwłaszcza dla mniejszych przedsiębiorstw, które nie mają wcześniejszych doświadczeń w dziedzinie ochrony danych osobowych. Dla takich przedsiębiorców, jednym z alternatywnych rozwiązań jest właśnie outsourcing administracji danymi osobowymi. Firma podejmująca się realizacji tego typu usług to Inspektor Ochrony Danych.

Outsourcing IOD – Wrocław

Od 12 lat działamy w obszarze bezpieczeństwa informacji na terenie Wrocławia i okolic, dlatego jesteśmy ekspertami w tym zakresie. Pierwszą, pozytywnie zakończoną kontrolę ze strony krajowego organu nadzorczego (kiedyś GIODO, dzisiaj to Urząd Ochrony Danych Osobowych) przebyliśmy w 2012r. Chętnie odciążymy Cię w tej wymagającej wiedzy i doświadczenia specjalizacji.

Najważniejszą zaletą outsourcingu IOD, jest brak konieczności prowadzenia przez przedsiębiorstwo skomplikowanej dokumentacji, co ważniejsze wdrażania wielu procedur wpływających na podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych. Tego typu procedury, choć stosunkowo proste, w przypadku małych przedsiębiorstw mogą być wyjątkowo uciążliwe, pochłaniając mnóstwo czasu i energii pracowników. Zasobów, które można spożytkować w zdecydowanie lepszy sposób.

Proces wdrożenia usługi outsourcingu funkcji IOD

Proces wdrożenia usługi rozpoczynamy od audytu bezpieczeństwa danych osobowych, podczas którego oceniamy aktualną sytuację. W następnym kroku opracowujemy plan, który określa działania i zadania zmierzające do tego, by system ochrony danych osobowych był zgodny z wytycznymi (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). Działania można podzielić na wsparcie reaktywne i proaktywne, które w połączeniu tworzą kompleksową usługę outsourcingu IDO. Plan jest realizowany w oparciu o wybrany poziom usług, dzięki czemu możemy zoptymalizować usługę na potrzeby Twojej firmy.

Co robimy w ramach outsourcingu inspektora danych osobowych?

Inspektor ochrony danych osobowych (IOD) działający z ramienia Security Partners będzie odpowiedzialny za nadzór nad ochroną danych osobowych i zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu informatyki, ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji i zarządzania ryzykiem.

W ramach powierzonych nam obowiązków wykonujemy zalecenia art. 37, 38 i 39 oraz motyw 97 RODO w tym m. in.:

 1. Identyfikację procesów przetwarzania danych osobowych w tym m. in.:
 2. zasady przetwarzania danych osobowych,
 3. zgodność przetwarzania danych osobowych z prawem,
 4. realizacja obowiązku przejrzystego informowania i przejrzystej komunikacji oraz tryb wykonywania praw przez osobę, której dane dotyczą,
 5. wypełnienie obowiązku informacyjnego,
 6. realizacja prawa umożliwienia dostępu do danych osobowych osobie, której dane dotyczą,
 7. realizacją prawa sprostowania i usuwania danych,
 8. realizacja prawa do ograniczenia przetwarzania,
 9. realizacji prawa do przenoszenia danych,
 10. realizacji prawa do sprzeciwu oraz zasad zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach,
 11. dopełnienie względem osób, których dane dotyczą obowiązku informacyjnego,
 12. uregulowanie powierzania danych do przetwarzania,
 13. zasady dotyczące zabezpieczenia danych osobowych (w tym m.in. realizowanie przez Spółkę obowiązku regularnego testowania, mierzenia i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania),
 14. zasady przekazywania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
 15. uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania oraz ich domyślnej ochrony,
 16. rejestrowanie czynności przetwarzania,
 17. przetwarzanie danych z upoważnienia administratora danych

Określenie poziomu bezpieczeństwa danych osobowych w zakresie:

 1. adekwatności stosowanych zabezpieczeń,
 2. funkcjonujących zasad zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu,
 3. funkcjonujących zasad zgłaszania osobie, której dane dotyczą, informacji o naruszeniu ochrony danych osobowych,
 4. prowadzenia oceny skutków przetwarzania,
 5. zasadności wyznaczenia inspektora ochrony danych.
 6. Analizę wykorzystywanych systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych. W zakresie zdolności do zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania.
 7. Określenie zakresu odpowiedzialności współadministratorów i sposobu ogłaszania osobom, których dane dotyczą oraz uzgodnień pomiędzy współadministratorami danych.

 

Czy potrzebuję Outsourcingu IOD?

Zgodnie z wymogami Urzędu Ochrony Danych Osobowych i RODO, firma potrzebuje powołać inspektora danych w sytuacji, gdy:

 • Jest organem lub podmiotem publicznym. Jak wskazuje RODO, inspektor ochrony danych powinien być powołany w instytucjach publicznych i prywatnych, które realizują zadania publiczne. Zasada ta nie dotyczy sądów.
 • Jest administratorem danych o charakterze wymagającym monitorowania osób, które dotyczą, a jej działalność opiera się na ich przetwarzaniu lub wymaga przetwarzania danych w ramach prowadzonych działań.
 • Jest administratorem wrażliwych danych osób należących do tzw. kategorii szczególnych, w tym danych osób które dopuściły się naruszeń prawa lub na których ciążą wyroki skazujące.

Niezależnie od tego, czy Twoja firma spełnia definicję wymagania IOD, nadal zalecamy mianowanie inspektora ochrony danych. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych będą obowiązywały przez wiele lat, a inspektor ochrony danych pomoże firmom “chronić” w przyszłości ich praktyki w zakresie ochrony danych.

Jeśli Twoja firma doświadczy nieplanowanego audytu lub naruszenia prywatności danych, wpływ może być większy niż grzywna. Możesz spotkać się z negatywnymi relacjami prasowymi, rotacją pracowników, utratą partnerów biznesowych, zmniejszeniem zaufania klientów, utratą przychodów a także kosztownym postępowaniem sądowym. Zlecając usługi administracji danymi osobowymi zewnętrznej firmie, z jednej strony masz gwarancję, że dane o klientach i pracownikach firmy są odpowiednio chronione, a z drugiej strony pozbywasz się odpowiedzialności karnej, która może wynikać z niewłaściwego zarządzania tego typu informacjami.

Dlaczego warto nam powierzyć funkcję IOD?

Inspektor ochrony danych osobowych nie musi być osobą zatrudnioną z zewnątrz w celu sprawowania nadzoru przewidzianego w RODO. W ramach outsourcingu funkcji IOD możemy współpracować z Państwem, opracowując i realizując kompleksowy plan ochrony danych osobowych powierzonych w ręce Państwa firmy. Wszystkie działania zaczynamy od zauważenia potrzeb biznesowych i możliwości operacyjnych firmy, tak by najlepiej dopasować do niej przygotowany plan ochrony danych.

Outsourcing IOD Wrocław – korzystamy z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów, którzy zostali przeszkoleni w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych. Ich praca na co dzień skupia się wokół RODO i tematyki bezpieczeństwa informacji, dzięki czemu są na bieżąco ze wszystkimi zmianami, nowymi rozwiązaniami i działaniami poprawiającymi bezpieczeństwo danych w Państwa firmie.

Dlaczego warto nam powierzyć Outsourcing IOD?

 

 • Zajmujemy się ochroną danych osobowych od 2010r.
 • Zapewniamy komplementarność usługi. W przypadkach spornych opieramy się na opinii kancelarii prawnej, z którą współpracujemy.
 • Nasze systemy ochrony danych osobowych były wielokrotnie sprawdzane – np. przeszły kontrolę UODO z pozytywnym wynikiem.
 • Na co dzień pracujemy dla biznesu – wiemy, że Twój czas jest cenny i szanujemy go.

 

Safetica – ochrona danych osobowych zgodna z GDPR

Dzięki rozwiązaniu Safetica łatwo dostosujesz swoją firmę do wymagań GDPR. Zyskasz lepszy wgląd w to, co dzieje się w organizacji. Zobaczysz także jak pracownicy pracują na wrażliwych danych, wyeliminujesz ryzyko nadużycia danych osobowych. Dodatkowo w momencie wystąpienia niebezpieczeństwa zostaniesz o tym natychmiast poinformowany.