Outsourcing IOD – Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Outsourcing IOD

Profesjonalna pomoc w ramach usługi Outsourcingu IOD

Jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy w ramach usługi Outsourcing funkcji IOD (Inspektora Ochrony Danych) to chętnie udzielimy Ci merytorycznych wsparcia. Nasze doświadczenie w dziedzinie ochrony danych osobowych budujemy od 2010r. Działamy na terenie Wrocławia i okolic.

Czy posiadasz
inspektora ochrony danych osobowych (IOD)?


Najczęstsza przyczyna, dla której nasi klienci poszukiwali usługi outsourcingu IOD -  Inspektora Danych Osobowych był brak specjalistycznej wiedzy oraz niewystarczająca ilość zasobów kadrowych. Outsourcing IOD (Wrocław) jest opłacalną alternatywą dla etatowego pracownika.


Wypełnienie szeregu obowiązków może być niezwykle kłopotliwe, zwłaszcza dla mniejszych przedsiębiorstw, które nie mają wcześniejszych doświadczeń w dziedzinie ochrony danych osobowych. Dla takich przedsiębiorców, jednym z alternatywnych rozwiązań jest właśnie outsourcing administracji danymi osobowymi. Firma podejmująca się realizacji tego typu usług to Inspektor Ochrony Danych.

Outsourcing IOD – Wrocław

Od 12 lat działamy w obszarze bezpieczeństwa informacji na terenie Wrocławia i okolic, dlatego jesteśmy ekspertami w tym zakresie. Pierwszą, pozytywnie zakończoną kontrolę ze strony krajowego organu nadzorczego (kiedyś GIODO, dzisiaj to Urząd Ochrony Danych Osobowych) przebyliśmy w 2012r. Chętnie odciążymy Cię w tej wymagającej wiedzy i doświadczenia specjalizacji.

Najważniejszą zaletą outsourcingu IOD, jest brak konieczności prowadzenia przez przedsiębiorstwo skomplikowanej dokumentacji, co ważniejsze wdrażania wielu procedur wpływających na podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych. Tego typu procedury, choć stosunkowo proste, w przypadku małych przedsiębiorstw mogą być wyjątkowo uciążliwe, pochłaniając mnóstwo czasu i energii pracowników. Zasobów, które można spożytkować w zdecydowanie lepszy sposób.

Proces wdrożenia usługi

Proces wdrożenia usługi rozpoczynamy od audytu bezpieczeństwa danych osobowych, podczas którego oceniamy aktualną sytuację. W następnym kroku opracowujemy plan, który określa działania i zadania zmierzające do tego, by system ochrony danych osobowych był zgodny z wytycznymi (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). Działania można podzielić na wsparcie reaktywne i proaktywne, które w połączeniu tworzą kompleksową usługę outsourcingu IDO. Plan jest realizowany w oparciu o wybrany poziom usług, dzięki czemu możemy zoptymalizować usługę na potrzeby Twojej firmy.

Co robimy w ramach Outsourcingu IOD?

Inspektor ochrony danych osobowych (IOD) działający z ramienia Security Partners będzie odpowiedzialny za nadzór nad ochroną danych osobowych i zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu informatyki, ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji i zarządzania ryzykiem.

W ramach powierzonych nam obowiązków wykonujemy zalecenia art. 37, 38 i 39 oraz motyw 97 RODO w tym m. in.:

 1. Identyfikację procesów przetwarzania danych osobowych w tym m. in.:
 2. zasady przetwarzania danych osobowych,
 3. zgodność przetwarzania danych osobowych z prawem,
 4. realizacja obowiązku przejrzystego informowania i przejrzystej komunikacji oraz tryb wykonywania praw przez osobę, której dane dotyczą,
 5. wypełnienie obowiązku informacyjnego,
 6. realizacja prawa umożliwienia dostępu do danych osobowych osobie, której dane dotyczą,
 7. realizacją prawa sprostowania i usuwania danych,
 8. realizacja prawa do ograniczenia przetwarzania,
 9. realizacji prawa do przenoszenia danych,
 10. realizacji prawa do sprzeciwu oraz zasad zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach,
 11. dopełnienie względem osób, których dane dotyczą obowiązku informacyjnego,
 12. uregulowanie powierzania danych do przetwarzania,
 13. zasady dotyczące zabezpieczenia danych osobowych (w tym m.in. realizowanie przez Spółkę obowiązku regularnego testowania, mierzenia i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania),
 14. zasady przekazywania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
 15. uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania oraz ich domyślnej ochrony,
 16. rejestrowanie czynności przetwarzania,
 17. przetwarzanie danych z upoważnienia administratora danych

Określenie poziomu bezpieczeństwa danych osobowych w zakresie:

 1. adekwatności stosowanych zabezpieczeń,
 2. funkcjonujących zasad zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu,
 3. funkcjonujących zasad zgłaszania osobie, której dane dotyczą, informacji o naruszeniu ochrony danych osobowych,
 4. prowadzenia oceny skutków przetwarzania,
 5. zasadności wyznaczenia inspektora ochrony danych.
 6. Analizę wykorzystywanych systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych. W zakresie zdolności do zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania.
 7. Określenie zakresu odpowiedzialności współadministratorów i sposobu ogłaszania osobom, których dane dotyczą oraz uzgodnień pomiędzy współadministratorami danych.

 

Czy potrzebuję Outsourcingu IOD?

Urząd Ochrony Danych Osobowych wymaga inspektora danych osobowych w następujących scenariuszach:

 • Organy lub podmioty publiczne (z wyjątkiem sądów). RODO wskazuje także, że inspektora ochrony danych powinny powoływać także podmioty prywatne, realizujące zadania publiczne, np. dostarczanie energii, wody itp.
 • Administratorzy, których działalność opiera się na operacjach przetwarzania danych, które z uwagi na swój charakter, cele lub zakres wymagają monitorowania osób, których dotyczą. W tej kategorii znajdą się zarówno podmioty przetwarzające dane, jak i te, których działalność jest nierozerwalnie związana z ich przetwarzaniem.
 • Administratorzy, których działalność opiera się na operacjach przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii osób, a więc danych wrażliwych. Ta kategoria może odnosić się do danych dotyczących naruszeń prawa lub wyroków skazujących.

Niezależnie od tego, czy Twoja firma spełnia definicję wymagania IOD, nadal zalecamy mianowanie inspektora ochrony danych. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych będą obowiązywały przez wiele lat, a inspektor ochrony danych pomoże firmom “chronić” w przyszłości ich praktyki w zakresie ochrony danych.

Jeśli Twoja firma doświadczy nieplanowanego audytu lub naruszenia prywatności danych, wpływ może być większy niż grzywna. Możesz spotkać się z negatywnymi relacjami prasowymi, rotacją pracowników, utratą partnerów biznesowych, zmniejszeniem zaufania klientów, utratą przychodów a także kosztownym postępowaniem sądowym. Zlecając usługi administracji danymi osobowymi zewnętrznej firmie, z jednej strony masz gwarancję, że dane o klientach i pracownikach firmy są odpowiednio chronione, a z drugiej strony pozbywasz się odpowiedzialności karnej, która może wynikać z niewłaściwego zarządzania tego typu informacjami.

Rezygnacja z samodzielnego administrowania bezpieczeństwem informacji to coraz częstszy standard postępowania wielu małych i średnich przedsiębiorstw. Podjęcie takiej decyzji wbrew pozorom nie podnosi kosztów funkcjonowania firmy za administrację danymi. Powierzenie zewnętrznej firmie zdejmuje z pracowników wiele uciążliwych i czasochłonnych obowiązków. Takich jak przystosowanie infrastruktury technicznej i informatycznej do wymogów bezpieczeństwa przechowywania danych, a także wdrażanie i przestrzeganie procedur, oraz przygotowanie obszernej dokumentacji itp.

Dlaczego warto nam powierzyć funkcję IOD?

Chcemy współpracować z Państwem w celu opracowania i realizacji kompleksowego planu ochrony danych osobowych. Zaczynamy od uwzględnienia potrzeb biznesowych i możliwości operacyjnych. Nasi eksperci są przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych, co ważniejsze na co dzień zajmują się tematyka bezpieczeństwa informacji w tym RODO.

Dlaczego warto nam powierzyć Outsourcing IOD?

 

 • Zajmujemy się ochroną danych osobowych od 2010r.
 • Zapewniamy komplementarność usługi. W przypadkach spornych opieramy się na opinii kancelarii prawnej, z którą współpracujemy.
 • Nasze systemy ochrony danych osobowych były wielokrotnie sprawdzane – np. przeszły kontrolę UODO z pozytywnym wynikiem.
 • Na co dzień pracujemy dla biznesu – wiemy, że Twój czas jest cenny i szanujemy go.

 

Safetica – ochrona danych osobowych zgodna z GDPR

Dzięki rozwiązaniu Safetica łatwo dostosujesz swoją firmę do wymagań GDPR. Zyskasz lepszy wgląd w to, co dzieje się w organizacji. Zobaczysz także jak pracownicy pracują na wrażliwych danych, wyeliminujesz ryzyko nadużycia danych osobowych. Dodatkowo w momencie wystąpienia niebezpieczeństwa zostaniesz o tym natychmiast poinformowany.